NÁVOD NA INSTALACINÁVOD NA INSTALACI NEVIDITELNÝCH REPRODUKTORŮ

Instalace neviditelného reproduktoru od společnosti Stealth Acoustics je stejně snadná jako vyspravení sádrokartonové stěny. Reproduktory jsou osazeny na pevném rámu a ozvučnici, které obsahují běžné reproduktory, měňiče a výhybky, které můžete najít u většiny běžných reproduktorů. Tato část se montuje přímo do stavebního rámu. Přední strana reproduktoru je hladká a odolná a je navržena tak, aby dokonale splynula s okolní sádrokartonovou deskou.

Neviditelné reproduktory od společnosti Stealth Acoustics jsou funkční  ve stěně, jako ve stropě. Když jsou umístěny na rámu, zapadnou hrany panelu reproduktoru do okolní sádrokartonové desky. Spáry jsou zalepeny páskou a zatmeleny běžně používanými materiály a postupy. Jednoduše spáry zabruste, aplikujte povrchovou úpravu, podle Vašeho přání, a nakonec stěnu vymalujte nebo na ni přilepte tapetu!

 

 

 

KROK 1: INSTALACE DOČASNÉ ŠABLONY A PŘÍPRAVA KABELOVÝCH ROZVODŮ

U nové konstrukce, musí být šablony nainstalovány během přípravy kabelových rozvodů. Instalace šablon vyžaduje přesný otvor určený pro reproduktor proto, aby nebyl panel reproduktoru vystaven nevlídnému stavebnímu prostředí, pokud by byl nainstalován dříve než sádrokartonová stěna. Také je nutné zabránit tomu, aby byl reproduktor vystaven vlhkosti, která se může na staveništi vyskytovat. Šablony udržují dokonalou velikost výřezu pro reproduktor i po dokončení výstavby sádrokartonové stěny.

Během přípravy kabelových rozvodů, nainstalujte obvyklé rozvody určené pro reproduktor a opatrně je zafixujte k šabloně, současně ponechejte dostatečně dlouhý průvěs, abyste během instalace mohli připojit panel reproduktoru. 

Krok 1

 

 

 

KROK 2: VYJMUTÍ DOČASNÉ ŠABLONY

Šablonu vyjměte, jakmile byla zavěšena sádrokartonová stěna, ale nebyla zatím vytmelena a vymalována. Šablonu si můžete ponechat i pro další projekty, protože je možné ji používat opakovaně. Dokonalá velikost výřezu pro reproduktor bude zachována i po vyjmutí šablony.

Krok 2 

 

 

 

KROK 3: KONTROLA ZAROVNÁNÍ REPRODUKTORU

Jakmile je nainstalována sádrokartonová deska okolo umístěného reproduktoru, ale dříve než bude přelepena páskou a zapravena tmelem, zkontrolujte zarovnání reproduktoru se sádrokartonovou deskou. Přitlačte panel reproduktoru, abyste mohli zkontrolovat zarovnání obvodu panelu reproduktoru s okolní sádrokartonovou deskou. (Podívejte se na obrázek vlevo)

Hrana obvodu předního panelu musí být zarovnaná s vedlejší sádrokartonovou deskou. Rozhodujícím faktorem, je použití správného počtu podložek v kroku 4, aby byly oba tyto povrchy v jedné rovině. Pokud k tomu nedojde, může to (i když vzácně) vést k popraskání kolem obvodu reproduktoru, způsobené nerovností pásky kolem spoje.

 

Krok 3

 

 

KROK 4: INSTALACE PODLOŽEK (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Obvodová šroubová příruba panelu neviditelného reproduktoru musí být v rovině se sádrokartonovou deskou. V případě, že je zapuštěna pod sádrokartonovou deskou, použijte dodané podložky, abyste panel reproduktoru zarovnali. Přiložena je také páska pro přichycení podložek k zadní straně panelu reproduktoru. Přiloženou pásku na podložky nepoužívejte k lepení a zakrytí sádrokartonové stěny.

U typických 13 mm instalací sádrokartonové desky, je zapotřebí jedna silná podložka (přibližně 3mm) pro správné zarovnání, kterou je nutné přilepit páskou na zadní část reproduktoru před jeho instalací. U typických 16 mm instalací sádrokartonové desky, jsou zapotřebí dvě silné podložky. Jsou přiloženy také tenké podložky určené pro menší odchylky.

Poznámka: Typické instalace, které jsou vyobrazeny výše, jsou uvedeny jako návod. V případě Vaší instalace se může počet a tloušťka potřebných podložek lišit podle odlišností materiálu sádrokartonové desky a dalších konstrukčních rozdílů.

 Krok 4

 

 

 

KROK 4 - POKRAČOVÁNÍ: DETAIL PODLOŽKY

Detail napravo zobrazuje, kam je nutné správně nainstalovat podložky, aby došlo k zarovnání hrany panelu reproduktoru se sádrokartonovou deskou obklopující reproduktor. Pamatujte si, že u silnějších sádrokartonových desek je zapotřebí více podložek.

 

 Krok 4b

 

KROK 5 - PŘIPOJENÍ KABELŮ K REPRODUKTORU

Připojte odizolovaný konec reproduktorového kabelu k reproduktorovým svorkám na zadní straně panelu. Pamatujte na správnou polaritu. Bezpečně utáhněte svorky pomocí dodaného plastového klíče. Zatahejte za rozvody a ještě jednou je dotáhněte, aby bezpečně seděly. Neutahujte příliš. Při použití kabelů s menším průměrem, zcela ohněte odizolovaný drát dozadu, než jej zastrčíte do svorky, abyste dosáhli lepšího kontaktu s upevňovacími body.

Krok 5 

 

KROK 6 - INSTALACE REPRODUKTORU

Panel neviditelného reproduktoru namontujte přímo do konstrukčního rámu pomocí přiložených šroubů určených pro sádrokartonové stěny. Můžete použít i standartní černé sádrokartonářské šrouby. Panely mají předvrtány potřebný počet otvorů. Ujistěte se, že jsou přišroubovány všechny šrouby, a že pevně drží na rámu.

Zkontrolujte, že jste udrželi hranu panelu reproduktoru v rovině s okolní sádrokartonovou deskou. Nepoužívejte hřebíky.

Krok 6 

 

 

 

KROK 7 - KONTROLA

Nyní, když je neviditelný reproduktor přišroubován, překontrolujte, že je vnější hrana reproduktoru v rovině s okolní sádrokartonovou stěnou. Také využijte rovnou plochou lať k tomu, abyste odzkoušeli, že je střed reproduktoru 1,5mm za zdí/sádrokartonovým stropem tím, že položíte lať přes přední část reproduktoru, a ujistili se tak, že je na lati malá mezera. To minimalizuje množství tmelu potřebného k překrytí sádrokartonové desky, které bude použito přes přední část reproduktoru, při zatmelení pásky mezi sádrokartonovou deskou a reproduktorem. Jakmile bude stěna zatmelena a obroušena, bude tento 1,5mm výčnělek pro přední část reproduktoru neviditelný.

Doporučení: Na bílou plochu reproduktoru aplikujte adhezní můstek/nátěr např.ECO PRIM GRIP (f.MAPEI) pro zvýšení přídržnosti následného finálního nátěru/povrchu.

 Krok 7

 

KROK 8 - ZKOUŠKA ZVUKU REPRODUKTORU

Před zalepením páskou a povrchovou úpravou, každý neviditelný reproduktor a instalaci kabelů odzkoušejte pomocí zesilovače a zdroje zvuku. Bude tak zaručeno, že je vše zapojeno a správně pracuje. Ke zkoušce využijte i hudbu, abyste se ujistili, že vše zní tak, jak má.

 Krok 8

 

KROK 9 - ZALEPENÍ SPOJE PÁSKOU

Po odzkoušení zvuku neviditelného reproduktoru a jeho vyladění, můžete začít zalepovat reproduktor páskou a provést tmelení. Doporučujeme použít samolepicí pásku se skelnou mřížkou. Do prasklin okolo panelu reproduktoru můžete před přilepením pásky nanést tmel (nepoužívat rychletvrdnoucí tmely a sádry), aby bylo tmelení po přilepení pásky snazší.

 Krok 9

 

KROK 10 - ZATMELENÍ SPOJE

Panel neviditelného reproduktoru lze zatmelit stejně jako část sádrokartonové stěny. 

Je důležité, aby byla kolem reproduktoru použita sádrokartonová stěrka (nepoužívat rychletvrdnoucí tmely a sádry), k vytvoření postupného přechodu od povrchu sádrokartonové desky k přední části panelu reproduktoru. Běžně zabere vějíř sádrokartonové stěrky k vytvoření souvislého přechodu minimálně 30 cm kolem obvodu panelu. Pro nejlepší výsledky doporučujeme dvě nebo tři lehké aplikace a obroušení sádrokartonové stěrky namísto jedné větší aplikace. (Obecně je aplikace velkého množství tmelu v jedné vrstvě více náchylná k popraskání)

Reproduktory od společnosti Stealth Acoustics nepotřebují k dosažení hladkého finálního povrchu omítkovou stěrku. Nicméně, u některých z pokročilých postupů povrchové úpravy, jako je benátský štuk, může být zapotřebí přetažení celého předního panelu reproduktoru. V těchto situacích se vyhněte vytvoření vrstvy větší než 1,5 mm tloušťky na přední straně reproduktoru.

 Krok 10

 

KROK 11 - BROUŠENÍ

Broušení je poslední důležitý krok před zahájením výmalby. Při broušení se mohou objevit nedokonalosti v aplikaci sádrokartonové stěrky. Pokud k tomu dojde, může být zapotřebí aplikace další sádrokartonové stěrky a další broušení k vytvoření souvislého přechodu.

 Krok 11

 

 

KROK 12 - VÝMALBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Jakmile je zbroušení dokončeno, je přední panel připraven k přemalování. Přední panely reproduktorů od společnosti Stealth Acoustics jsou vyrobeny pro optimální audio výkon se čtyřmi vrstvami latexového nátěru naneseného na povrchu stěny. Lze nanést také texturu „pomerančové slupky“ nebo nalepit vinylovou či textilní tapetu.

Pokud máte štukové omítky, je možné reproduktor a sádrokarton přemalovat interiérovou barvou např. SÁDROKARTON V2531 (Colorlak) - jemně zrnitá, InDECORR UNI, hrubozrnná - HETLINE FORTE apod.. Tyto barvy obsahují dekorativní kamínek pro imitaci vzhledu štukové omítky. Sjednotíte tak různé struktury podkladů.

 

 Krok 12

 


Ke stažení

Katalog neviditelných reproduktorů Stealth_Stakohome:   Stáhnout pdf
Návod na instalaci neviditelných reproduktorů Stealth:   Stáhnout pdf
Technický list pro zadní boxy BX pro instalaci do SDK-sádrokartonu:   Stáhnout pdf
Instrukce pro instalaci neviditelných reproduktorů do zdi:   Stáhnout pdf

Podívejte se také na další produkty